WPROWADZENIE DO FOCUSING

Jako doświadczona terapeutka używająca focusing w swojej pracy, oferuję sesje indywidualne wprowadzenia do "focusing" zarówno dla tych, którzy mieli z tym do czynienia, dla terapeutów i wszystkich innych zainteresowanych.
Cena 100 zł/godz - przez skype.

Sesje focusing mają charakter wprowadzający. Nie są ani treningiem ani terapią.

Sarah Luczaj

*** STRONA GŁÓWNA ***